Банер Маркетинг
Поставување на ваша банер реклама на насловна страница на бизнис промотивен каталог МАКМЕДИА.МК во траење од 12 месеци со димензии на банер 400x180пиксели