Легис Консалтинг

Консултантско друштво Легис нуди советодавни услуги од областа на економија, финансии, маркетинг, право, информатичка технологија. Консултантско друштво Легис по потреба соработува и со други истакнати експерти од сродни дејности, кои дополнително се ангажираат.

Услуги

Административни услуги
Маркетинг Консалтинг
Финансиски Консалтинг
Правен консалтинг
Основање на фирми
Промени
Стечај
Ликвидација
Статусни промени
Оставински постапки

Постапки за приватизација и легализација
Жалби
Тужби
Приватизација на дворно место
Легализација на објект
Надомест на нематеријална штета
Подготвување на документи и поднесување до институции
Секаков вид на договори
Правен консалтинг
Останати административни услуги

За да ги погледнете сите услуги кликнете овде

Контакт


076/516-557

legis.skopje@gmail.com

www.legis.come.mk

Социјални мрежи


Адреса


Христо Татарчев
бр. 47љ/5/8
населба Расадник
Скопје, С. Македонија