Легис - Правен Консалтинг

Нашиот потесен тим го претставуваат двајца адвокати – Весна Лазова и Бојан Тримчевиќ, дипломиран правник – Миро Ѓошевски и административен менаџер – Бојана Шутевска. Правен Консалтинг Легис по потреба соработува и со други истакнати Правни експерти од својата област, кои може дополнително да се ангажираат.

Услуги

Основање на фирми
Промени
Стечај
Ликвидација
Статусни промени
Оставински постапки
Постапки за приватизација и легализација
Жалби

Тужби
Приватизација на дворно место
Легализација на објект
Надомест на нематеријална штета
Подготвување на документи и поднесување до институции
Секаков вид на договори
Правен консалтинг
Останати административни услуги

За да ги погледнете сите услуги кликнете овде

Контакт


076/516-557

legis.skopje@gmail.com

www.legis.come.mk

Социјални мрежи


Адреса


Христо Татарчев
бр. 47љ/5/8
населба Расадник
Скопје, С. Македонија