ХБС Компани дооел – PHILIPS Elektronic

ХБС Компани дооел – PHILIPS Elektronic компанија e формирана 1998 година. ХБС Компани дооел Во 2010 година започна со производство на aмбалажни материјали:

Производство на:
» СТРЕЧ ФОЛИЈА (Рачна и Машинско)
» СЕЛОТЕЈП (Леплива трака и креп трака)
» КАРТОНСКА ЦЕВКА (Хилзна)
» ХАРТИЕНИ КЕСИ (Прехранбено)

Вербата во нашите вредности, посветеноста во работата, задоволните клиенти го направија возможен нашиот долгогодишен раст и развој

Трговија

Продавници во Гостивар PHILIPS Elektronic Работaта се одвива на големо и мало со бела техника и ТВ & аудио, кујнски апарати, апарати за лична нега, грејни тела, цврсто гориво и апарати за ладење и грење. Во нашите продавници се продаваат сите светски брендови на бела техника и електроника, а воедно и располагаме со сопствена сервисна мрежа низ цела република.

Контакт


070 251 212

042 218 301

info@hbs.com.mk

nafis.hbs@hotmail.com

www.hbs.com.mk

Социјални мрежи


Адреса


бул. Браќа Гиноски бр. 29
1230, Гостивар
ф-ка Индуст Зона Здуње

ЛОКАЦИЈА

Трговија

Производство