Датасат

ПРОДАЖБА МОНТАЖА И СЕРВИС НА САТЕЛИТСКИ АНТЕНИ И МОНИТОРИНГ СИСТЕМИ

» ТВ и Сателитски системи за деловни и станбени објекти

» Видео надзор и алармни системи за деловни и станбени објекти

Професионален пристап и целосна посветеноста во работата. Повеќе од 90% од клиентите ги добиваме по препорака од веќе задоволни клиенти. Постоиме повеќе од 10 години, имаме соработувано со голем број реномирани брендови. Производите кои ги монтираме се со висок квалитет.
Со квалитетот никогаш не правиме компромис

Целосно квалитетна испорака во три чекори

1 чекор – понуда на квалитетен производ

2 чекор – восоко професионална монтажа

3 чекор  – супериорна поддршка

datasat skopje monitoring sistemi

Контакт


070 344 134

071 304 040

datasat@gmail.com

info@datasat.mk

www.datasat.mk

Социјални мрежи


Адреса


Ул. Алпи бр.16 Бутел
Скопје

ЛОКАЦИЈА