Шама Шпед

Шама Шпед ДООЕЛ е фирма специјализирана за организирање на транспортни и логистички решенија. Се наоѓа во град Прилеп, Македонија.

Фирмата организира меѓународен превоз на стока по воден, воздушен и друмски пат, овозможувајќи брза и економична достава на стоката.

ПАТЕН ТРАНСПОРТ

АВИОНСКИ ТРАНСПОРТ

БРОДСКИ ТРАНСПОРТ

МУЛТИМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ

ГРАНИЦАТА ПОМЕЃУ РЕДОТ И ХАОСОТ ЛЕЖИ ВО ЛОГИСТИКАТА

За нас

Шама Шпед ДООЕЛ е семејна фирма со богато искуство во областа на транспортот и логистиката. Како семеен бизнис нашиот заштитен знак е здрав раст и долгорочен успех, а нашата цел е секогаш да имаме задоволни клиенти. Одржливите инвестиции, блиските односи со нашите клиенти и брзиот процес на одлучување се столбови на нашата корпоративна стратегија.

Контакт


048 520 658

info@samasped.mk

www.samasped.mk

Социјални мрежи


Facebook

Instagram

You Tube

Адреса


ул. Пенка Котеска бр. 95 7500 Прилеп

Република Македонија