Shama Sped - Transport i Logistika

Шама Шпед ДООЕЛ е фирма специјализирана за организирање на транспортни и логистички решенија