управители – станбени и деловни објекти

Address: ул. Орце Николов бр.182А-1/1
Град:
Телефон:
078/240-437 078/397-684
Address: ул. Никола Тримпаре 15
Град:
Телефон:
02/3123 312
Facebook Page:
Address: ул. Карпошово Востание бр.4-3/1
Град:
Телефон:
078/325-598 078/325-597
Address: ул. Херој Карпош бр.3/1 локал 1 П-фах 236
Град:
Телефон:
075/725-402
Facebook Page:
Address: ул. Лондонска бр.2 лок.10
Град:
Телефон:
071/378-398
Facebook Page:
Address: ул. Димитар Влахов бр.22
Телефон:
078/209-666
Facebook Page:
Address: ул. Вера Циривири Трена бр.25 / ул. Роза Луксембург бр.6/2
Град:
Телефон:
078/440-086 02/3101-818
Facebook Page:
Address: ул. Борис Кидрич бр.13
Град:
Телефон:
071/254-680
Facebook Page:
Address: Бул. Јане Сандански бр.11-1/24
Град:
Телефон:
071/230-881
Facebook Page:
Address: ул. Аминта Трети бр.33-А/1
Град:
Телефон:
070/317-965