Фенико2000

Фенико2000
Име на компанија: Фенико2000
Поопширен опис:

ПРОИЗВОДТВО НА УРБАНА ОПРЕМА
-Настрешници-тенди за автомобили
-Брачни и единачни кревети-метални
-Настрешници за автомобилски постојки
-Гарнитури за седење
-Ковано железо

Телефон: 078 236990
Адреса: Ул. Каменот бб
Facebook Page: Facebook Page

Макмедиа понуда на неделата

 

Датасат – Скопје

Датасат ви нуди продажба, монтажа и сервис на сателитски антени и мониторинг системи

» ТВ и Сателитски системи за деловни и станбени објекти
» Видео надзор и алармни системи за деловни и станбени објекти

Погледнете повеќе